En ny sky av vulkanaske førte til at flere flyplasser i Nord-Irland og Irland ble stengt søndag morgen.

Den internasjonale flyplassen i Belfast er blant dem som er rammet, i tillegg til mindre flyplasser Irland. Også flyplassen på den britiske øya Man i Irskesjøen.

Britiske luftfartsmyndigheter har varslet at luftrommet i Storbritannia kan bli stengt i perioder mellom søndag og tirsdag. Blant annet kan Heathrow og de andre flyplassene i London bli rammet.