Lørdag undertegnet sørøstasiatiske statsledere en konvensjon for bekjempelse av terror under ASEAN-toppmøtet i Cebu på Filippinene.

I avtaleteksten heter det at medlemslandene skal motarbeide, forhindre og undertrykke terror i alle dens former.

Konvensjonen skal gjøre det enklere å spore pengestrømmer og mistenkte personer på tvers av landegrensene samt å utveksle etterretning og utlevere mistenkte personer mellom medlemslandene.