Undersøkelsen er gjort på oppdrag for kondomprodusenten Durex.

Snittalderen for seksuell debut i de 26 landene som var med i undersøkelsen, er 19,25 år, ifølge undersøkelsen «The Global Face of Sex».

Østerrike har den laveste debutalderen med 17,3 år, tett etterfulgt av Brasil Tyskland, New Zealand, Australia, og USA, som alle har en snittalder mellom 17 og 18 år.

Malaysierne debuterer senest med en gjennomsnittsalder på 23 år. Samtidig er de også den folkegruppen der flest personer, drøyt 40 prosent, føler at de var klare for å ha sex den gangen de hadde sin debut.

De fleste av de spurte fra Japan, Nigeria, Thailand og Hong Kong kunne på sin side ønske at de hadde ventet lenger med den første seksuelle erfaringen. Mindre enn 13 prosent sier at de var komfortable med å debutere i den alderen de gjorde.

Verst er det for de spurte nigerianerne, der over en tredel svarte at de hadde følt seg presset til å debutere. Nigeria er også det landet som havnet nederst på skalaen over bruk av kondom og annen prevensjon ved den seksuelle debuten, mens Polen og Hellas var flinkest på dette området.

Blant alle de spurte var det tre av ti som oppga at de ikke hadde brukt prevensjon da de hadde sex første gang.

Norge var ikke med i undersøkelsen.