Avstemningen går nå til et fulltallig Senat, og en avstemning kan komme så tidlig som onsdag kveld eller torsdag. De aller fleste tror at den erkekonservative Ashcroft vil bli godkjent også av Senatet, men spenningen er knyttet til hvor mange demokrater som kommer til å stemme imot ham.

Senatet er delt likt mellom republikanere og demokrater, som har 50 senatorer hver. Bare visepresident Dick Cheneys dobbeltstemme gir republikanerne flertall.

Rundt 200 interessegrupper har engasjert seg mot nominasjonen av Ashcroft, og i de fire dager lange høringene for to uker siden kom det fram at kvinner, homofile og svarte har følt seg diskriminert og tilsidesatt av Ashcroft, både da han var guvernør i hjemstaten Missouri, og da han var senator. Felles for dem alle er at de ikke tror på Ashcroft når han sier at han vil håndheve USAs lover.

Til det er hans religiøse overbevisning for sterk, mener de. Dette gjelder særlig hans livslange kamp mot abort, men også at han ved flere anledninger har gått imot at svarte og homofile skulle få visse posisjoner.NTB