Satellitten ble brakt i geostasjonær bane etter oppskytningen av en Ariane 4-rakett fra Kourou-rampen i Fransk-Guiana klokken 07:45 lørdag. Raketten lyste opp nattehimmelen og var synlig fra bakken i 90 sekunder. Intelsat 901 var i bane over Atlanterhavet 20 minutter etter.

Satellitten skal sørge telekommunikasjon i Amerika, Europa, Nord-Afrika og Midt-Østen i løpet av dens 13-årige levetid. Satellitten, oppskyting og forsikring koster omlag 250 millioner dollar. Ariane 4 har vært i tjeneste siden 1988. Lørdagens vellykkede oppskyting var den 104 i rekken. Etter 12 oppdrag til blir den erstattet av Ariane 5, som allerede har blitt brukt i 9 oppdrag.

Det europeiske romfartsbyrået ESAs bakkekontroll utsatte oppskytningen fredag grunnet sterk vind.(Origo)