Til gjengjeld har Argentina akseptert å gjennomføre de harde nedskjæringene i budsjettet som nasjonalforsamlingen vedtok i forrige måned, for å eliminere underskuddet.

Dermed øker lånet fra Det internasjonale pengefondet IMF til 22 milliarder dollar, heter det i en uttalelse fra fondet.

En delegasjon fra Argentina har vært i Washington og forhandlet i flere dager med IMF om krisepakken. Argentina har en gjeld på nesten 130 milliarder dollar som krisen gjør det stadig vanskeligere å betjene.

Gjennombruddet skjedde da USA etter lengre tids nøling besluttet å støtte krisepakken på åtte milliarder dollar. USA er største eier av IMF og USAs tilslutning er avgjørende for beslutninger i fondet.

I en uttalelse ønsket USAs finansminister Paul O’Neill avtalen velkommen, og sa at den vil bidra til en varig løsning på Argentinas økonomiske problemer.

Avgjørende for USAs støtte var at krisepakken inneholder tiltak som bidrar til en mer varig løsning. Bush-administrasjonen nølte med å gi sin tilslutning fordi den var imot de store finansielle redningsaksjonene som ble lansert under forgjengeren Bill Clinton, blant annet for å redde Mexico fra kollaps.

Tre av de åtte milliardene Argentina får i pakken skal øremerkes til frivillige gjeldsbytteavtaler En lang rekke latinamerikanske land, blant dem Mexico og Chile, har i de siste ukene innstendig bedt USA om å støtte Argentina i landets kamp for å gjenvinne sin tillit i markedet. Hele Latin-Amerika frykter et sammenbrudd i Argentina, som raskt ville smitte til resten av kontinentet.