Det sa Argentinas økonomiminister Roberto Lavagna torsdag, etter å ha hatt samtaler med Verdensbankens visepresident David De Ferranti. Lavagna hadde også møter med representanter for IMF torsdag.

Tidligere på dagen ble det klart at Argentina bare vil betale Verdensbanken 77 millioner dollar i renter, men nekter å nedbetale 805 millioner dollar innen fristen som utløp torsdag.

Det var uklart hvordan Verdensbanken vil reagere på Argentinas beslutning, etter at de allerede har gitt en måneds utsettelse på nedbetalingen.

Argentina har vært i forhandlinger med de to institusjonene for å endre fristene for lån på til sammen over 100 milliarder kroner som utløper ved årsskiftet.

(NTB)