JAN MORTEN BJØRNBAKK, NTB

Vanunu, som nå har sonet mer enn 14 år av fengselsstraffen han ble idømt i 1987, kan ikke selv komme til Tromsø for å motta æresdoktoratet. Israelske myndigheter har avslått søknaden om permisjon.

Æresdoktoratet vil bli overlevert Meir Vanunu, som er Mordechais yngre bror. Tilstede i Tromsø vil også nobelprisvinner Joseph Rotblat fra Pugwash-bevegelsen og det amerikanske paret Mary og Nick Eoloff som i 1997 «adopterte» Mordechai Vanunu som sitt 7. barn i 1997.

Bevisstgjøring Historien til den 46 år gamle marokkanskfødte jøden Mordechai Vanunu har rystet en hel verden. Ved siden av sin jobb som atomtekniker ved det israelske Dimona-anlegget tok Vanunu opp filosofi-studier på fritiden. Dette var med på å bevisstgjøre ham for det store skrittet han skulle ta i 1986.

Mordechai Vanunu var hovedkilden til en oppsiktsvekkende artikkel i den britiske avisen The Sunday Times som avslørte at Israel produserte atomvåpen ved anlegget. Vanunu gjorde verden oppmerksom på at Israel på det tidspunktet hadde 100-200 atomvåpen, og at Israel hadde samarbeidet nært med apartheidstaten Sør-Afrika om atomforskning.

11 år i isolat Kort tid etter offentliggjøringen av artikkelen forsvant Mordechai Vanunu. Vi vet senere at det var den israelske etterretningstjenesten som lurte ham til Roma der Vanunu ble dopet, kidnappet og ført til Israel.

Høsten 1987 startet rettssaken som endte opp i en dom på 18 års fengsel. De første 11 årene sonet Vanunu i strengt isolat på en TV-overvåket 2x3 meter stor celle. Etter massive internasjonale protester og en langvarig sultestreik ble Vanunu i 1996 innvilget en halv times besøk av familien hver 14. dag.

– Vi vet lite om hvor mye bedre soningsforholdene har blitt etter disse lettelsene, sier professor Randi Rønning Balsvik ved Institutt for historie på Universitetet i Tromsø. Det er dette fakultetet som var forslagsstiller for at Vanunu skulle bli æresdoktor.

Israel kritisk Utnevnelsen er ikke godt mottatt i Israel. Den israelske ambassaden i Norge karakteriserte Universitetets handling som "merkelig".

– Det er uforståelig at et universitet i et demokratisk land blander seg inn i indre anliggender i et annet demokratisk land, uttalte informasjonssjef Leif Røssak da utnevnelsen ble offentliggjort.

Universitetsrektor Tove Bull forsvarte utnevnelsen som et slag for ytringsfriheten og et innlegg i debatten om atomvåpnene.

– Mordechai Vanunu betaler en uhyggelig pris for å ha fulgt sin overbevisning. Han er ikke bare et symbol på enkeltmenneskers mot, men også på den prisen mange må betale for bevisstgjøringen de får fra universitetsstudier, sier Randi Rønning Balsvik.

— Gjorde rett I et håndskrevet takkebrev som Mordechai Vanunu har klart å smugle ut fra fengselet, uttrykker han stor takknemlighet til Universitetet i Tromsø for utnevnelsen. Vanunu står fast ved at det var en rett beslutning å offentliggjøre atomhemmelighetene i 1986 tross den «barbariske» behandlingen han har fått, og uttrykker håp om at æresdoktoratet kan være med å bane vei for at atomvåpen kan bli avskaffet i Israel.

Vanunu ble i 1987 tildelt den «alternative Nobelprisen» The Right Livehood Award. Han inngår i en rekke av æresdoktorer ved landets nordligste universitet der ytringsfrihet og fredsarbeid har vært de viktigste begrunnelsene for utnevnelsene av Mikhail Gorbatsjov, Salman Rushdie og William Nygaard, Rigoberta Menchu Tum og Desmond Tutu.