Arafats oppfordring kom under politiske samtaler i Paris onsdag kveld. Arafat ønsker at både deltakerne på det siste toppmøtet i Sharm el-Sheikh i Egypt i oktober og medlemmene av Mitchell-kommisjonen deltar.

Hensikten skal være "å begynne å gjennomføre umiddelbart" Mitchell-kommisjonens anbefalinger.(NTB)