• Jeg er snart tilbake, om Gud vil, sa Arafat. Men Israel har allerede skrevet hans dødsattest.

THOMAS HEINE

I et anfall av kollektiv ønsketenkning ser det ut til at den israelske offentlighet har besluttet seg for at palestinernes president Yasser Arafat allerede er død — om ikke klinisk, så i hvert fall politisk. Det drøftes ivrig hvilke konsekvenser Arafats exit bør få for statsminister Ariel Sharons plan om å tømme Gaza for jødiske bosettere. Og det spekuleres på hvorvidt en ny palestinsk leder vil være i stand til å gjenoppta fredsprosessen.

Det overveies hva et kaos-etter-Arafat i de okkuperte palestinske områdene vil innebære for Israel. Det diskuteres til og med hvor Arafat skal begraves, om det skal være i Frankrike, i Jerusalem-forstaden Abu Dis, i Gaza eller på Tempelhøyden (Haram as-Sharif for muslimene) i Jerusalem, slik Arafat tidligere har antydet et ønske om.

I hardt vær før

— Sjansen for at Arafat vender tilbake til sin tidligere post, at han blir en nøkkelperson, er stort sett ikke-eksisterende, sa justisminister Tommy Lapid til den israelske hærens radiostasjon.

«Siden i går er Arafat en død politisk hest», skrev kommentator Roni Shaked i Israels største avis, Yediot Ahronot. Som vi ser det, er han død politisk, selv om han ikke er død fysisk, sa en anonym israelsk militærembedsmann til avisen Haaretz.

I hvert fall for en stund synes det som om Israel har glemt at man her har å gjøre med en mann som har overlevd seks kriger, et titall drapsforsøk, fire landsforvisninger, en flystyrt, to og et halvt års innesperring i et delvis utbombet hovedkvarter i Ramallah og en årrekke med forskjellige fysiske skavanker, derav den ene muligens er Parkinson.

Det er åpenlyst at den 75 år gamle palestinske lederen er alvorlig syk. Ellers ville han ikke ha latt seg fly vekk fra Ramallah og innlegge på et militærsykehus utenfor Paris, som har blodsykdommer som et av flere spesialfelt. Ellers ville hans rådgivere ikke ha tillatt spredningen av de bildene som torsdag viste Arafat iført pyjamas og nattlue, langt fra de vanlige bildene av en krigshelt i gerijagrønn uniform og keffiyeh-tørkle.

Diagnosen tar tid

Men fortsatt er det uklart hva Arafat konkret feiler. Hans medarbeidere insisterer på at han er kommet noe til hektene igjen etter krisen onsdag kveld, og det offentligheten i går så til Arafat, tydet ikke umiddelbart på en mann som er døden nær. Han måtte hjelpes inn i helikopteret i Ramallah, men var i stand til å gå oppreist, iført olivengrønn frakk og pelshatt, og i Amman snakket han smilende og gestikulerende med mottagelseskomiteen.

Ifølge Arafats mangeårige jordanske huslege, Ashraf al-Kurdi, har undersøkelsene vist at Arafat har problemer med blodplatene. Dette kan skyldes leukemi, men kan også være resultat av en rekke andre, mindre alvorlige sykdommer.

Ifølge palestinernes toppdiplomat i Paris, Leila Shahid, vil det trolig gå flere dager før legene er klare med en sikker diagnose.