— Vi håper du og alle brødre i vår store arabiske nasjon står sammen med det palestinske folk og gir den nødvendige støtte for å stanse aggresjonen, sa Arafat i et brev som ble sitert av det irakiske nyhetsbyrået INA.

Arafat ber om at penger fra to fond som ble opprettet under det arabiske toppmøtet i oktober blir brukt. Det trengs penger umiddelbart "for å styrke vår nasjons forsvarsevne og gjøre den bedre i stand til å fortsette kampen".

Saddam lovte palestinerne milliardbeløp i desember. Men utbetaling forutsetter godkjennelse fra FNs sikkerhetsråds sanksjonskomité, som har sagt nei.

NTB