I Europaparlamentet går konferansen «Kvinner som motor for økonomisk vekst i den arabiske verden».

I tillegg til at mange arabiske forretningskvinner har tatt turen til Brussel, er forsamlingen også politisk topptung. Under åpningen i går talte blant andre Europaparlamentets president Josep Borrell og EUs utenrikskommissær Benita Ferrero-Waldner om behovet for å få kvinner mer med i økonomien.

Ikke bare økonomi

Ferrero-Waldner fremholdt at kvinner i økende grad får høyere utdanning også i arabiske land, men altfor få er i arbeidslivet.

— Vi må samarbeide om å få til en raskere utvikling her. Det handler jo ikke bare om økonomi, men også om samfunnsutvikling i vid forstand: kamp mot vold i hjemmet og for likestilling, for å nevne to eksempler, sa østerrikeren.

Arrangør for konferansen er organisasjonen Det internasjonale arabiske kvinneforum (AIWF). Men pengestøtten fra flere internasjonale konsern, Den arabiske liga og EU kommer godt med.

AIWFs leder Haifa Fahoum Al Kaylani legger ikke skjul på at EU også har noe å tjene på å støtte initiativer som hennes.

— Arabere og europeere har gjensidig nytte av å samarbeide om utvikling i den arabiske verden. Jo bedre utviklingen hjemme er, jo færre vil føle behov for å utvandre til Europa. Dessuten vil mange også flytte hjem igjen når de ser at levekårene bedres, sier Al Kaylani til Bergens Tidende.

Magre resultater

Satsingen på utvikling i den arabiske verden inngår i EUs organiserte samarbeid med landene i Middelhavsregionen, den såkalte Barcelona-prosessen som i år er ti år gammel. På konferansen i går var det stor enighet om at resultatene så langt er magre, men nå skal det bli andre boller. Blant annet ble et nytt EU-finansiert samarbeidsprosjekt på utdanningssektoren ble lansert.

— Kan en konferanse som denne også gjøre det lettere å integrere immigranter i europeiske byer?

— Selvsagt. Størstedelen av immigrantene til Europa kommer fra fattige samfunnslag i sine hjemland, og er derfor også ofte konservative og innadvendte. En mer synlig rolle for kvinner i økonomien, både som arbeidstakere og i lederposisjoner, vil åpne miljøene opp, sier Haifa Fahoum Al Kaylani.

— Og mye er vunnet hvis vi får yrkesaktive kvinner som talsmenn for immigrantgrupper i Europa, fremfor gamle imamer!