Av JØRGEN ULLERUP Krigen i Irak kan bli en sjanse for hele den arabiske verden hvis irakerne tar imot tilbudet fra USA om å innsette en ny og demokratisk regjering. I motsatt tilfelle trues hele Midtøsten av stillstand og anarki, som kan få alvorlige følger for hele verden.

Spådommen fremsettes av den anerkjente professor og Midtøsten-ekspert Shafeeq Ghabra. Selv om det ikke er noe scoop å få en professor fra Kuwait til å uttrykke sterkt pro-amerikanske holdninger, viser det tross alt at det blant noen liberale arabere er store forventninger til et økt amerikansk engasjement i regionen.

— I 1990 grep USA inn for å forsvare status quo da Kuwait ble befridd. I 2003 er amerikanerne kommet for å utfordre status quo, fordi det har skapt folk som Saddam Hussein og Osama bin Laden, sier den 49-årige kuwaiteren.

— USA har som verdens eneste supermakt et ansvar som det blir nødt til å påta seg. Ellers vil vi oppleve et anarki som vil ramme hele verden. Hvis Frankrike var en supermakt, ville det ha gjort nøyaktig det samme som USA, fordi det ellers ville utsette seg for risikoen for selv å bli rammet.

- USA ikke råd til å tape

Ifølge Shafeeq Ghabra har amerikanerne ikke råd til å tape. Det handler om å hjelpe den arabiske verden tilbake til den sunne fornuft etter et halvt århundre som har skapt en rekke fiaskoer.

— Hvis Irak ikke benytter sjansen til å utvikle seg, men velger å se på USA som en okkupasjonsmakt, er det ingen fremtid for Irak, Kuwait eller de øvrige landene i regionen. Det vil føre til nye ødeleggende konflikter, og det er ikke uten grunn at våre land på forhånd har svært vanskelig for å tiltrekke utenlandske investeringer, fastslår professoren.

Shafeeq Ghabra avviser at krigen er uttrykk for et sammenstøt mellom sivilisasjoner eller rett og slett en religionskrig. Men han ser en fare for at ytterliggående islamske organisasjoner vil få ytterligere vind i seilene, hvis de gamle, autoritære regimene i den arabiske verden ikke i tide finner ut at de vil modernisere. Derfor er han tilhenger av den amerikanske planen om å demokratisere Midtøsten.

— Selvfølgelig kan man demokratisere den arabiske verden. Men det er bare mulig når de kreftene som bekjemper demokratiet, er svake. Saddam Hussein er modellen for alle modeller når det handler om å stanse demokratiet. Naturligvis er krig en risikabel affære. Men å fastholde status quo er enda farligere. Status quo skapte Osama bin Laden og Afghanistan, og status quo vil utløse nye konflikter. 70 prosent av araberne er under 25 år. Uten fremskritt i samfunnet vil de søke mot ekstreme religiøse eller politiske holdninger, mener Shafeeq Ghabra.

Klanregimer

Den arabiske professoren anser den frie debatten, et uavhengig rettssystem og grunnlovssikrete frihetsrettigheter for å være forutsetninger for fremskritt. Men den arabiske verden er i dag preget av gammeldags, autoritære og korrupte klanregimer, som klynger seg til makten.

Det skjer under dekke av en konservativ fortolkning av islam og av den israelsk-palestinske konflikten, som har skapt en negativ form for nasjonalisme, og som i dag er hovedårsaken til at de arabiske massene vender seg mot USA.

— Det er oss mot dem, og alle må tie stille mens vi bekjemper Israel. Konflikten bringer det verste frem i både arabere og israelere. Man setter et kryss over USA, fordi det støtter Israel, men skyter på den måten seg selv i foten -fordi man dermed går glipp av de gode tingene som USA kan bidra med, mener han.

— Endelig er det religionen. Den konservative fortolkningen av islam betyr at vår kultur ikke er åpen for inspirasjon utenfra, men fastslår at den har svar på alt. Det betyr at folk får et svart-hvitt syn på hele tilværelsen.

Også Ghabras eget land, Kuwait, har i de siste ti årene opplevd en stadig sterkere påvirkning fra radikale, religiøse strømninger. To islamske partier har 14 av 50 plasser i parlamentet, men er med støtte fra andre grupper ofte i stand til å diktere dagsordenen. For eksempel fikk de islamske kreftene for fem år siden innført en lov om kjønnsdelte universiteter. Og da emiren for noen år siden ønsket å gi kvinnene stemmerett, blokkerte de religiøse konservative for forslaget i parlamentet.

Saudi-Arabia påvirker

— I de siste ti årene har Kuwait vært under sterk påvirkning fra Saudi-Arabia, fordi vi har vært avskåret fra både Irak og Iran. Derfor har påvirkningen vært ensidig, og derfor er det skjedd et skifte i konservativ retning. De islamske organisasjonene representerer 20 eller kanskje 30 prosent av befolkningen, men har en betydelig innflytelse. De er velorganiserte og økonomisk sterke, men er heldigvis ikke voldelige. De er en del av det politiske systemet og inngår kompromisser og hestehandler i parlamentet.

Likevel frykter professoren at de islamske partiene får makt til å innskrenke frihetsrettighetene i et land som Kuwait, som i dag både er under innflytelse fra USA og Vesten og fra islamske bevegelser.

— Konklusjonen bør være at man i et samfunn godt både kan ha en moské og en nattklubb, mener Shafeeq Ghabra, som personlig er overrasket over forløpet av krigen mot nabolandet til nå.

— Jeg forventet at irakerne i det sørlige Irak ville ønske troppene velkommen. Men det er for tidlig å bedømme hvordan den virkelige reaksjonen er, fordi regimet stadig har grep om situasjonen. Når folk vet at Saddam Hussein er ferdig, vil de reagere. Og når man åpner arkivene og avslører alle de redsler han har utsatt sitt eget folk for, vil innstillingen helt sikkert endre seg, håper den kuwaitiske professoren.

Jyllands-Posten/Bergens Tidende

SØKER MOT DET EKSTREME: 70 prosent av araberne er under 25 år. Uten fremskritt i samfunnet vil de søke mot ekstremt religiøse eller politiske holdninger - som dem Osama bin Laden står for, mener professor Shafeeq Ghabra. FOTO: REUTERS