Russiske myndigheter kaller åpningen for et viktig gjennombrudd etter mange år med motgang. Operatørene startet den første reaktoren ved Rostov atomenergistasjon fredag. Stasjonen tas sakte opp til full effekt i løpet av de neste månedene.

Myndighetene sier reaktoren er Russlands sikreste og at den gir jobber og sårt tiltrengt elektrisitet til Nord-Kaukasus. Motstandere av kraftverket mener det er bygget for nær en region som er seismisk aktiv.

Reaktoren var nesten ferdig bygget da protestene etter Tsjernobyl-ulykken hindret ferdigstillelse. Den siste tidens presserende behov for energi fikk prosjektet i gang igjen.

Russland har i alt 10 kjernekraftverk som produserer 12 prosent av landets energi.(Origo)