Advarselen ble gitt lørdag under presidentens tale i forbindelse med åpningen av et nytt anlegg for produksjon av tungtvann som skal brukes som kjølevæske i en framtidig atomreaktor.

– En kan ikke frata en nasjon dens rettigheter. Den iranske nasjon vil forsvare sin rett til atomteknologi med makt, sa Ahmadinejad under åpningsseremonien.

Åpningen av anlegget skjer bare fem dager før den siste fristen FNs sikkerhetsråd har gitt Iran for å stanse anrikningen av uran.

Ny reaktor

– Det iranske folk vil aldri godta urettferdighet. Vesten kan lage noen problemer, men de vil aldri klare å forhindre vitenskapelig framgang. Om de vil det eller ei, må de vite at det iranske folk har bestemt seg for framgang, sa Ahmadinejad.

I forkant av talen ble presidenten vist rundt på det nye anlegget, og både iranske og utenlandske journalister var til stede under seremonien.

– Den iranske nasjon krever atomenergi og jeg har ansvaret for å etterfølge nasjonens krav, sa Ahmadinejad.

Anlegget ligger i Khondab nær atomanlegget i Arak, 190 kilometer sørvest for hovedstaden Teheran. En ny atomreaktor er under bygging i Arak og skal etter planen stå klar i 2009.

– Ingen trussel

Plutonium fra denne reaktoren vil kunne brukes til produksjon av atomvåpen, og vestlige land frykter at nettopp dette er målsettingen med utbyggingen.

Men Iran insisterer på at landet kun vil produsere atomenergi til fredelige formål, og under sin tale kunne den kontroversielle presidenten forsikre at Iran ikke er en trussel mot sine omgivelser.

– Vårt budskap er fred, ro og sameksistens med alle nasjoner – basert på rettferdighet. Vi er ingen trussel mot noe land, selv ikke mot det sionistiske regimet, sa Ahmadinejad, med henvisning til Israel.