Russiske lovgivere har vedtatt tre kontroversielle forslag som inkluderer import av svært radioaktivt avfall som drivstoff fra kjernefysiske kraftverk. Den laveste delen av parlamentet, Dumaen, stemte for forslagene med stor margin. Det viktigste forslaget opphever Russlands forbud mot import av atom-avfall. 243 medlemmer stemte for forslaget, 125 mot og 7 forholdt seg nøytrale.

Forslagene ble støttet av regjeringen, med president Vladimir Putin i spissen. Han gikk aggressivt til motangrep mot miljøvernorganisasjoner, som hevder at landet ikke engang kan håndtere atomavfallet allerede innenfor landets grenser. Forslagene må gjennom den øverste delen av nasjonalforsamlingen, føderasjonsrådet, og presidenten.

Datoer for disse behandlingene er ikke satt.

— Vi kommer til å bruke tid på denne bestemmelsen. Konsekvensene må utredes skikkelig, sier medlem av føderasjonsrådet Jegor Strojev.

Før avstemningen i Dumaen spredte det russiske departementet for atomkraft, Minatom, en rapport kalt "Anti-kjernefysisk kampanje: Metoder og midler for desinformasjon".

— Når Minatom ikke klarer å argumentere mot oss, sverter de oss i stedet, sier leder for den anti-kjernefysiske aksjonen Ecodefense!.

Medlemmer av Russlands vitenskapsakademi ba Putin om å legge inn veto mot den nye loven. De mener import av kjernefysisk materiale innebærer betydelig risiko.

Russland kan ifølge regjeringens tall tjene 21 milliarder dollar over 10 år på mottak og behandling av atomavfall, skriver Environment News Service.(Origo)