HEIDI AMSINCK

London

Dette tilsynelatende skifte i Labour-regjeringens energipolitikk oppfattes som kontroversielt, og ikke bare blant landets miljøorganisasjoner.

Tony Blair ble tirsdag avbrutt av to demonstranter fra Greenpeace da han i London skulle lansere en stor gjennomgang av Storbritannias fremtidige energibehov.

Teknisk sett er beslutningen om å bygge nye britiske atomkraftverk ikke tatt ennå — men ifølge Greenpeace-demonstrantene og mange politiske observatører har statsministeren allerede bestemt seg.

«Ny situasjon»

Fornybare energikilder kan ikke fullt ut dekke britenes behov for strøm etter de britiske atom- og kullkraftverkene som stenges innen 2020, mener Blair. Dette hullet tilsvarer 30 prosent av det nåværende britiske energiforbruket. Han lover at spørsmålet om hvordan strømbehovet skal dekkes skal være avklart innen midten av neste år, og slo fast at kjernekraft vil bli vurdert på lik linje med andre energikilder.

— Ett av punktene i gjennomgangen vil være om vi skal legge forholdene til rette for utvikling av en ny generasjon atomkraftverk, sa Blair.

Han oppfordret atomkraftmotstandere til å delta i en «seriøs, åpen og demokratisk debatt».

Ifølge Blair har det oppstått en ny situasjon de siste årene som gjør det nødvendig for alle land å ta energiforsyningen opp til ny vurdering.

— Energiprisene er steget, og energiforsyningene er truet. Klimaforandring har skjerpet utfordringen, sa Blair da han omsider holdt sin tale i London.

Vanskelig avfall

Storbritannia bruker i dag mer gass enn landet selv produserer, og eksperter har advart om at markedet kan bli stramt denne vinteren, som ventes å bli den kaldeste på 10 år.

Den store britiske energiundersøkelsen som løper frem til neste sommer, skal undersøke så vel atomkraft som fornybar energi, kull og gass. Resultatet vil danne bakgrunn for regjeringens nye energipolitikk.

Allerede nå er det imidlertid klart at det ikke blir lett for Tony Blair at få alle i Labour til å støtte bygging av nye atomkraftverk. Også flere av Blairs ministere skal være imot.

Blair skal ha bestemt seg for at atomkraft er den eneste måten Storbritannia kan sikre seg fremtidig energiforsyning og samtidig leve opp til sine forpliktelse med hensyn til forebygging av klimaforandring.

Men motstanderne fokuserer på spørsmålet om sikkerhet og på vanskelighetene og omkostningene ved å håndtere avfallet fra atomkraftverkene.