Onsdag neste uke skal et regjeringsoppnevnt utvalg legge fram et forslag til ny ekteskapslovgivning, og grunntanken i forslaget er ventet å være at alle par, heterofile og homofile, skal få gifte seg på like vilkår.

Dersom Riksdagen vedtar et slikt forslag, vil Svenska kyrkan åpne for å vie homofile par i kirken, sier Västerås-biskop Claes-Bertil Ytterberg.

– Det har vært en lang diskusjon, og dette er et standpunkt som har utviklet seg underveis, sier han.

Men ifølge Ytterberg har kirken ett forbehold: Ordet «ekteskap» må forbeholdes heterofile par. Dessuten vil kirken la det være opp til hver enkelt prest om han eller hun ønsker å gjennomføre vielser av homofile.

I dag kan homofile personer som har inngått partnerskap, få velsignelse i kirken, mens det juridisk bindende ekteskapet må inngås sivilt.