Apene stjeler fra kantinene, opptrer truende overfor byråkratene og river i stykker viktige papirer.

De stadig mer aggressive apene oppfører seg som om de skulle være hjemmehørende i både forsvarsdepartementet, finansdepartementet og utenriksdepartementet. De har til og med vært påtruffet på statsministerens kontor, og utgjør etter hvert et sikkerhetsproblem.

Ifølge offisielle anslag er det rundt 10.000 aper som har regjeringskvartalet som mer eller mindre fast adresse. De ansatte fortviler, og sier det er lite de kan gjøre for å få slutt på apeinvasjonen.

Å innlede jakt på apene er ikke aktuelt, fordi dyrene har status som hellige i India.

For to år siden holdt regjeringen en rådslagning om problemet, der det blant annet ble diskutert å opprette egne apereservater og gi dem preventiver. Men siden er lite eller ingenting gjort.NTB