– Vi har jo tid både i alliansepartiene og på andre hold til å se om det finnes ytterligere forbedringer vi kan gjøre. Det er vi åpne for, og vi vil lytte dersom noen har noen slike forslag, sa Reinfeldt under en pressekonferanse torsdag.

Den omstridte loven gir avlyttingstjenesten Försvarets Radioanstalt (FRA) utvidede fullmakter til å overvåke e-post og telefonsamtaler.

_Les mer:

Ny avlyttingslov vedtatt i Sverige_

Men Reinfeldt er imot forslag fra Folkpartiet om at det må en domstolsavgjørelse til for å kunne avlytte svensker.

– Da synes jeg man forsøker å gjøre forsvarets etterretningsvirksomhet til en del av rettsvesenet, fortsetter statsministeren og understreker at dette er noe han ikke ønsker.

Riksdagen vedtok i juni loven som gir FRA rett til å avlytte alle telefonsamtaler og datatrafikk over kabelnett inn og ut av Sverige. Det betyr også at mye av innenlandsk e-post blir avlyttet, siden den går over utenlandske servere.

_Les mer:

Vår svenske storebror ser oss_

Mange er bekymret for at private e-poster, telefonsamtaler eller tekstmeldinger skal bli overvåket.

Til høsten skal Riksdagen komme med forslag til hvordan personvernet bedre kan ivaretas når loven trer i kraft neste år.