I løpet av et langt møte onsdag kveld gikk en gruppe senatorer som er skeptiske til loven med på å avbryte sin forhaling av behandlingen, mens republikanerne droppet sin motstand mot en foreløpig løsning.

– Dette er en fornuftig løsning som gir Senatet mer tid til å bli enig om en lov som ivaretar vår sikkerhet samtidig som den verner om vår frihet, sa demokraten Patrick Leahy.

Patriot Act ble vedtatt kort etter terrorangrepet 11. september 2001. Den gir staten utstrakt myndighet til å gjennomføre hemmelige husundersøkelser, skaffe fram private arkiver og avlytte telefoner for å spore opp potensielle terrorister.

Et flertall av senatorene, inkludert åtte republikanere, er blitt stadig mer skeptiske til at loven griper for mye inn i borgeres privatliv og frihet og gir myndighetene for mye makt over den enkelte borger.

Loven utløper ved nyttår, og Det hvite hus ønsker at loven skal forlenges på permanent basis. Men forsøket på å gjøre loven permanent, er blitt vanskeliggjort av avsløringen i forrige uke av at Bush har godkjent elektronisk overvåking uten rettslig godkjenning.