Clayton Lee Waagner ble tiltalt ved en føderal domstol i Pennsylvania blant annet for å ha hindret folks lovlige adgang til abortklinikker og for å ha truet med masseødeleggelsesvåpen,

Statsadvokat Patrick Meehan og politiet sa at Waagner hadde truet med å drepe og skade folk og at han hadde sendt hundrevis av brev med et ufarlig pulver i posten til abortklinikker over hele USA.

Trusselbrevene ble sendt samtidig med at virkelig miltbrannsmitte forårsaket flere dødsfall i USA i fjor høst etter terrorangrepene 11. september. Waagner hadde ingenting å gjøre med brevene med virkelig miltbrannsmitte.

Waagner forsvarer seg med at han har fått et kall fra Gud til å få slutt på aborter.

(NTB)