– De fleste sivile tapene er forårsaket av opprørere, som ikke ser ut til å bry seg om sivile liv, men det er også et stort antall sivile tap forårsaket av internasjonale militærstyrker, sier FNs nødhjelpskoordinator John Holmes.

255 sivile har hittil i år blitt ofre for regjeringssoldater og utenlandske soldaters operasjoner i Afghanistan.

– Det er klart at de internasjonal styrkene gjør alt de kan for å minimere sivile tap. Men problemene er fortsatt der og vi er nødt til å håndtere dem og sikre at siviles sikkerhet kommer i første rekke, sier Holmes.

Afghanske ledere, blant dem president Hamid Karzai, har anklaget NATO og den USA-ledede koalisjonen for å skjødesløst sette sivile liv i fare, ikke minst gjennom voldsomme luftangrep i boligområder.