Ifølge rapporten fra Informasjonssenteret for dødsstraff ble én person henrettet hver uke i snitt i 2009. Det er en økning fra i fjor, da 37 straffedømte ble henrettet. Men det er en nedgang på 47 prosent i forhold til 1999, heter det i rapporten.

Texas er fortsatt den delstaten som henretter flest. I snitt ble 35 personer henrettet årlig i Texas de siste ti årene, men i år falt tallet til 24 personer.

Tallet på dømte som får dødsstraff, har også falt. I år er 106 personer blitt idømt lovens strengeste straff, det laveste antallet siden 1976.

De siste to årene har tre delstater fjernet dødsstraffen.