Mexicanske myndigheter har tidligere opplyst at 20 mennesker er bekreftet døde som følge av svineinfluensa, men helseminister Jose Angel Cordova opplyser nå at tallet er nedjustert til sju.

Myndighetene oppjusterer samtidig tallet på mulige svineinfluensadødsfall fra 152 til 159.

– Av 159 sannsynlige dødsfall er bare sju bekreftet, sa Cordova.

Ifølge Cordova er det registrert rundt 2.500 mulige tilfeller av svineinfluensa i landet, og av disse er over 1.300 nå innlagt på sykehus.

**Les også:

Vurderer å fraråde reiser til Mexico**

På spørsmål fra journalister om hvordan så forskjellige tall kunne ha oppstått, svarte Cordova, på en måte som utløste ny forvirring, at det er funnet 26 bekreftede tilfeller der døden skyldes svineinfluensa, men at bare sju «uten noen form for tvil korresponderer til dødsfall forårsaket av det nye viruset».

Ministeren understreket at tellingen er gjort i nært samarbeid med Verdens helseorganisasjon WHO, og at WHO bare regner som sikre tilfeller de som er bekreftet av laboratorieprøver. Han opplyste også at Mexico samarbeider tett med laboratorier i USA og Canada for å teste mistenkte tilfeller av viruset.

WHO opererer i sin siste oversikt over spredningen av viruset, som ble lagt ut på WHOs hjemmesider tirsdag kveld, at antallet døde i Mexico er sju.