Bush har vært gjennom sitt «annus horribilis» ikke minst på grunn av krigen i Irak, som USA er dømt til å tape hvis Bush får sin vilje og blir stående med store kampenheter i Irak «til jobben er gjort».

Presidenten har vært immun mot råd som peker i en annen retning. Han har stolt blindt på visepresident Dick Cheney, sin tidligere forsvarsminister Donald Rumsfeld og sin politiske trollmann og valgstrateg Karl Rove og suverent ignorert gamle rådgivere fra sin far, president George Bush senior.

Nå sitter Bush med en tapsliste fra Irak på over 2.900 døde, en oppslutning i folket på bare vel 30 prosent og et forsmedelig valgnederlag 7. november, der han mistet det republikanske flertallet i begge kamre i Kongressen.

Samarbeid?

I sine seks første år som president kunne Bush basere sin politikk på et solid flertall i Kongressen. Han fikk den støtte han trengte av sine lojale våpendragere på Capitol Hill, selv om noen enslige svaler talte ham imot.

Han trengte ikke å ta hensyn til demokratene, selv om han stadig understreket sin vilje til samarbeid på tvers av partiskillene. Hans motstandere lærte seg imidlertid fort Bush-definisjonen på samarbeid: Jeg samarbeider med dere, men bare så lenge dere er enige med meg.

Bush fikk ettervirkningene av orkanen Katrina rett i fanget og hans ubesluttsomhet og manglende vilje til å komme ofrene etter katastrofen i møte, ble lagt merke til – også av mange innen hans eget parti. Mange så det som ren rasisme og forakt for de svarte.

Oppslutningen på meningsmålingene skrumpet inn, Irak-krigen krevde stadig nye ofre og etter hvert kom korrupsjon og skandaler i egne partirekker til å prege hverdagen for en upopulær president.

Feil valgstrategi

Men mellomvalget til Kongressen skulle vinnes, nesten koste hva det koste ville. Og valgstrategen Rove mente å vite hvilken vei vinden blåste: Bush gikk mot sin fjerde strake valgseier.

Velgerne ville det annerledes.

Bush var overbevist om at kongressvalget kunne vinnes på Irak-krigen og hensynet til nasjonal sikkerhet, der demokratene igjen skulle stemples som vaklevorne og ikke til å stole på.

Alle kalkulasjonene fra Det hvite hus slo feil, og nå sitter Bush isolert og vingeklippet. Det hjalp ikke å sparke forsvarsminister Rumsfeld, han var allerede passé. Nå må det skarpere lut til, men foreløpig har ikke Bush vist at han vil ta slik medisin i bruk.

Slik lut fremkommer i rapporten fra Baker-kommisjonen, som siden april har vurdert hvordan USA skal komme seg ut av Irak. Det ble et hardt slag i ansiktet for Bush fordi kommisjonen anbefaler nettopp det Bush ikke ønsker å høre.

Gates i nøkkelrolle

Baker-kommisjonen, eller Iraq Study Group som navnet egentlig lyder, gir Bush lite handlingsrom. Rapportens mange anbefalinger er nøye knyttet sammen, og Det hvite hus kan vanskelig plukke de biter som synes å passe.

Den nye forsvarsminister Robert Gates var medlem av Baker-kommisjonen fram til Bush nominerte ham like etter valgnederlaget. Han tar med seg mye av tankegodset fra kommisjonen og er overbevist om at Irak-krigen ikke kan vinnes.

Gates blir nødt til å tale Bush midt imot, men hvor lenge vil det gå før Gates sier nok er nok, eller presidenten sparker ham. Og hvem skal Bush lytte til, når de som forteller ham sannheten blir skjøvet ut i kulden?

James Baker var ikke bare utenriksministeren til Bush senior, han er også en av Bush-familiens nærmeste rådgivere. Men dagens president har konsekvent oversett alle farens rådgivere og sitter nå med Dick Cheney som sin nære støttespiller.

De to gjenværende årene i Det hvite hus kan bli et mareritt for Bush som vil bli syndebukken hvis også presidentvalget i 2008 blir et Irak-valg. Men lite tyder på at president Bush vil delta aktivt for å finne løsninger på Irak-flokene.