— Slik situasjonen er, vil vi trenge en styrke som kan hjelpe til å roe situasjonen og gjøre det mulig å fortsette forhandlingene, sier Annan i et intervju med den israelske avisen Haaretz torsdag.

Annan tar i intervjuet til orde for en væpnet fredsstyrke som en buffer mellom israelerne og palestinerne.

Videre sier Annan at "tvilen bør komme tiltalte til gode", med hensyn til Sharons vilje til å avslutte okkupasjonen av de palestinske områdene.

— Jeg regner med han vil levere og at han vil engasjere seg i fredsprosessen.

Annan ber samtidig den israelske regjeringen bryte voldsspiralen og lempe på restriksjonene for palestinerne, samt å fortsette forhandlingene tross voldshandlingene.

NYE TANKER: FNs generalsekretær Kofi Annan ønsker en væpnet fredsstyrke i Midtøsten.
Foto: Reuters/Scanpix