— Er det noe verden trenger akkurat nå, er det nettopp en sterk verdensorganisasjon med en sterk og modig leder, sier Sydnes. Hun mener at Nobelkomiteen ikke kunne ha funnet verdigere fredsprisvinnere enn FN og Kofi Annan.

Hun peker på at Annan har viet sitt liv til FN, og at han med sitt reformarbeid som generalsekretær har fått maksimalt ut av organisasjonens ressurser.

— FN har aldri stått bedre rustet til å arbeide for fred, sikkerhet og fattigdomsbekjempelse, sier Sydnes.