KLAUS JUSTSEN

Washington

Ansvaret for dette misbruket ligger imidlertid i like stor grad hos Sikkerhetsrådets fem faste medlemmer som hos Annan, som tidligere ble betraktet som en av de mest vellykkede og respekterte lederne av organisasjonen.

FN har derfor bruk for en sterkere overordnet ledelse og dyptgående administrative reformer, supplert med bedre kontroll, lyder konklusjonen i en 860 sider lang redegjørelse utarbeidet av den tidligere amerikanske nasjonalbankdirektøren Paul Volcker.

Rapporten, som er kulminasjonen på en årelang undersøkelse som har kostet over 30 millioner dollar, ble onsdag levert til generalsekretæren og Sikkerhetsrådets 15 medlemmer.

«Ytterst pinlig»

Det skjedde bare en uke før minst 170 stats— og regjeringssjefer møtes i New York til et toppmøte som ifølge planen skal bane veien for en rekke reformer av FN. Siden avsløringen av olje-for-mat- programmets alvorlige mangler, har verdensorganisasjonen vært i et kritisk søkelys, og amerikanske politikere forlangte generalsekretærens avgang.

Under et ekstraordinært møte i Sikkerhetsrådet aksepterte Kofi Annan den kritikken som rettes mot han, og han lovet samtidig å gå i spissen for reformarbeidet.

— Resultatet av dagens rapport må være ytterst pinlig for oss alle. Undersøkelsesutvalget har satt et skarpt søkelys på de mest uheldige sidene av vår organisasjon.

Rapporten er en grundig gjennomgang av det store programmet som fra 1996 til 2003 skulle sikre humanitær bistand til irakerne. En bistand som ble administrert av FN og betalt med landets kontrollerte oljeeksport.

Det rettes skarpe anklager mot generalsekretæren fordi han ikke slo ned på korrupsjon og misbruk i et program til i alt 64 mrd.. dollar, men det er ingen beskyldninger om at Annan skulle ha hatt noen personlig rolle i saken.

Misbrukte pappas navn

Tvert imot tilbakevises påstander om at generalsekretæren under et møte i Genève diskuterte overdragelsen av administrasjonen til det sveitsiske firmaet Cotecna, som sønnen hans Kojo arbeidet for.

Derimot beskyldes den unge forretningsmannen for forsøk på å påvirke FN med oppringninger og for å ha utnyttet sin fars gode navn, uten at generalsekretæren visste det.

Rapporten kartlegger bl.a. hvordan Kojo kjøpte en dyr Mercedes. Ved å misbruke Annan-navnet fikk han rabatt og unngikk toll ved innførsel til Ghana. Den samlede besparelsen var på vel 20.000 dollar.

Rapporten fra den tidligere nasjonalbankdirektøren fastslår at olje-for-mat- programmet tross misbruk og korrupsjon også hadde positive sider. Det sikret at sanksjonene ble overholdt, og at sivile irakere fikk et minimum av mat og medisin.

Samtidig fremheves det at programmet var så dårlig organisert og kontrollert at Saddam Hussein enkelt kunne misbruke det. Det antas at diktatoren fikk 1,8 mrd dollar under bordet når han delte ut oljekuponger til «gode venner» i utlandet.

Fikk sparken

Saddam Hussein fikk nesten 11 mrd. dollar i ulovlig gevinst ved å smugle olje ut av Irak. Rapporten fastslår at FN valgte å ignorere denne ulovlige eksporten og dermed undergravde sitt eget program.

Den tidligere egyptiske generalsekretæren Boutros Boutros-Ghali kritiseres for en rekke tvilsomme disposisjoner. Samtidig fastslår rapporten at den har funnet materiale nok til å reise tiltale mot to av den tidligere FN-sjefens underordnede. De to mennene skal ha hjulpet FN-embedsmannen Benon Sevan, som beskyldes for å ha tatt imot 160.000 dollar i bestikkelse.

Sevan benekter at han misbrukte det programmet han sto i spissen for, men han er blitt sparket mens andre funksjonærer ikke har fått sine kontrakter forlenget.

Rapporten konkluderer at gjentakelser av skandalen kun kan forhindres hvis FN reformeres. Volcker og hans team krever mer presis formulering av oppgavene enn det Sikkerhetsrådet formulerer.

FN bør også ha en administrerende direktør som ansetter folk etter kvalifikasjon og ikke etter politiske forbindelser. En ny uavhengig revisjon skal sammen med ensartede regler garantere bedre kontroll med ofte kostbare programmer.

Paul Volcker forlanger at reformene gjennomføres innen ett år, men det er usikkert om verdensorganisasjonen kan leve opp til det kravene.