Toppmøtet, som startet i Nigerias hovedstad Abuja torsdag, er det største som noen gang har vært i Afrika mot hiv og aids, med nærmere 50 statsoverhoder og USAs tidligere president Bill Clinton til stede.

— Vi trenger minst syv til ti milliarder dollar ekstra i året. Det høres mye ut, og det er mye. Men det er bare litt over én prosent av verdens årlige militærbudsjetter, sa Annan.

Utviklingslandene bruker i dag om lag 1 milliard dollar (vel 9 milliarder kroner) mot aids. Industrilandene må overtales til å ville bruke mer på å bekjempe epidemien i u-landene, sa Annan, som bruker ordet «krigskasse» om pengene som trengs til handlingsplanen.

— Vi står overfor en krise som omfatter hele kontinentet. Vårt første mål må være å begrense og stanse overføringen av viruset. Alle som ikke er blitt smittet må bli informert om hva de må gjøre for ikke å bli det, sa Annan. Han er også opptatt av å hindre at virus overføres fra mor til barn - «den mest grusomme, mest urettferdige overføring av sykdommen» - og å sørge for rimelig medisin til de aller fattigste.

Annan pekte på et problem i forebyggingen, nemlig at mange helst unngår å hiv-teste seg når det ikke finnes håp.

— Så lenge en positiv prøve er en dødsdom, er det mange som ikke ønsker å vite om de har hiv, sa Annan.

NTB-AFP