Kofi Annan er lei av det han kaller urimelig kritikk og renutskjelling i FNs sikkerhetsråd, og sier fra seg oppgaven som spesialutsendingfor FN og Den arabiske liga i Syria.

Annan gir dermed opp forsøket på å mekle fram en fred mellomopprørere og regimet i Syria, og torsdag varslet han sin avgang.

– Jeg fikk ikke den støtten som saken hadde fortjent, saAnnan på en hastig sammenkalt pressekonferanse i Genève.

Samtidig understreker han at hans sekspunktsplan for enløsning på den syriske konflikten står fast, og at den FN-støttedehandlingsgruppen for Syria skal fortsette sitt arbeid

Kampene fortsetter

Mens Annan snakket, fortsatte kampene i Syria. Opprørernesstyrker skjøt mot flybasen Menagh, tre mil nordvest for landets økonomiskesentrum Aleppo, der det den siste tiden har rast voldsomme kamper.

Opprørerne brukte blant annet en stridsvogn som de har tattfra regjeringshæren, hevder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.Slike tunge våpen er kjærkomne i kampen mot regimets jagerfly, kamphelikoptreog stridsvogner.

Analytikere mener at kampene om Aleppo kan bli langvarige.De trange gatene gjør det lett for opprørerne å forsvare seg, ogregjeringsstyrkene mangler elitesoldater som kan slåss effektivt under slikeforhold.

Det snart halvannet år lange opprøret i Syria blir nåkarakterisert som en ren borgerkrig. Så langt har krigen krevd minst 20.000menneskeliv, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

Førte ikke fram

Kofi Annan har for lengst innsett at arbeidet hans ikkeførte fram. I begynnelsen av juli erkjente fredsmekleren offentlig at han haddefeilet i sitt oppdrag. Også diplomater i FN-systemet har uoffisielt sagt at USAog flere arabiske land den siste tiden har mistet tålmodigheten med Annansarbeid.

– Det kan være andre planer, andre tilnærminger, som kanfungere ganske effektivt, sier Annan og legger til at det er en maktoverføringsom må være i høysetet.

– President Bashar al-Assad må gå av før eller senere, sierhan.

«Dypt beklagelig»

FNs generalsekretær Ban Ki-moon sier det er «dyptbeklagelig» at Annan trekker seg.

– Jeg vil uttrykke min dypeste takknemlighet for detbesluttsomme og modige arbeidet han har gjort som spesialutsending, sa Ban i enuttalelse torsdag.

Generalsekretæren opplyste samtidig at han allerede er igang med letingen etter Annans etterfølger som Syria-utsending. Denne letingenskjer i samarbeid med Den arabiske ligas generalsekretær Nabil Elaraby.

– Verden er full av gale folk som meg, så ikke væroverrasket hvis generalsekretær Ban Ki-moon kan finne noen som gjør en bedrejobb enn meg, sa Annan da han ble spurt om han så for seg en etterfølger.

Russisk veto

Annans mandat utløper den 31. august, og det er da hanformelt slutter i stillingen.

– Han har fortsatt en måned igjen av oppdraget sitt. Jeghåper denne måneden vil bli brukt mest mulig effektivt, til tross for de sværtvanskelige omstendighetene vi nå står overfor, sa Russlands FN-ambassadørVitalij Tsjurkin til journalister ved FN-hovedkvarteret i New York torsdag.

Han uttrykker forståelse for at Annan velger å gi seg, menpåpeker likevel at det er synd fordi Russland har støttet arbeidet hans.Russerne har brukt sin vetorett i Sikkerhetsrådet til å blokkere for enSyria-resolusjon tre ganger.

Annan gjorde det klart at han trakk seg samme dag som FNshovedforsamling skulle diskutere en ny Syria-resolusjon utarbeidet avSaudi-Arabia. Men allerede før forslaget har nådd Sikkerhetsrådet, har Russlandgjort det klart at de ikke vil støtte det.