– Når vi ser utviklingen på bakken så kan vi komme dit (til full borgerkrig) med mindre noe drastisk blir gjort for å stoppe denne utviklingen. I realiteten er vi nesten der allerede, svarte Annan på spørsmål fra journalister mandag.

Kofi Annan, som går av som FNs generalsekretær til nyttår, har de siste par årene sjelden kommentert den politiske utviklingen i Irak. Han skapte bølger da han i 2004 slo fast at USAs invasjon i Irak var i strid med folkeretten, i og med at den ikke var sanksjonert av FNs sikkerhetsråd.