— Vi ber utenriksminister Jonas Gahr Støre ta kontakt med et egnet organ i FN for å få nedsatt en kommisjon som skal undersøke lovligheten av Israels krigføring i Gaza, sier generalsekretær Petter Eide (bildet) i Norsk Folkehjelp.

Norsk Folkehjelp er en av de få organisasjonene som er til stede i Gaza og har arbeidet intenst med å få en oversikt over situasjonen der etter at Israel innledet sin offensiv mot Hamas.

  • Ethvert land har en selvsagt rett til å forsvare seg når det blir angrepet. Vi forsvarer ikke Hamas og rakettangrepene mot Israel. Men gjengjeldelsen må også være lovlig og vi mener at Israel har gått langt utover det folkeretten tillater når det gjelder selvforsvar, sier Eide.

Går etter sivile mål

Folkeretten krever for det første at det skal skilles mellom sivile og militære mål. Det har ikke Israel gjort verken overfor omverdenen eller den palestinske befolkningen, mener Norsk Folkehjelp.

  • Israel har aktivt gått etter sivile mål i den hensikt at det skal redusere den militære kapasiteten til Hamas. De har angrepet moskeer, universitetsbygg, et kjøpesenter og et grønnsaksmarked. Ifølge de siste rapportene som vi har fått har de også angrepet en ambulanse.
  • Dette er ikke bomber på avveier. Israelerne har svært presise våpen. Når de treffer en ambulanse, er det fordi de skyter på den for å treffe. De sivile målene rammes med vilje og viten og det spilles bevisst på sivilbefolkningens frykt. Kontakter i Gaza forteller at det råder stor angst i befolkningen etter at det er gått opp for dem at Israel kynisk går etter sivile mål, sier Petter Eide.

Kollektiv avstraffelse

Norsk Folkehjelp mener også at Israel bryter folkerettens bestemmelser om hvilke forsvarsmidler et land kan bruke når det forsvarer seg i nødverge:

  • Folkeretten sier at angrep i selvforsvar skal stå i proporsjonalt forhold til den militære trusselen landet er utsatt for. Israels angrep mot Gaza er overhodet ikke proporsjonalt. De primitive Hamas-rakettene besvares med massiv høyteknologisk krigføring fra både luft og bakke. Motsvaret fremstår som en kollektiv avstraffelse av hele den palestinske befolkningen, sier Eide.

Han mener også at Israels blokade av Gaza strider mot Genevekonvensjonens bestemmelser om en okkupasjonsmakts forpliktelser overfor et okkupert folk.

  • Vi kan ikke dokumentere eller bevislegge våre anklager i tradisjonell forstand, men vi har svært sterke indikasjoner på at Israels krigshandlinger i Gaza må betegnes som alvorlige krigsforbrytelser, sier generalsekretæren.

Snur ryggen til

  • Jeg har arbeidet med folkerett i tretti år og ut fra jussen på dette området er det etter mitt skjønn ikke tvil om at Israel har begått alvorlige krigsforbrytelser i Gaza, sier advokat Terje Lund.

Han har bakgrunn fra Forsvaret og har vært rådgiver for Norsk Folkehjelp i vurderingen av Israels krigføring:

  • Israels nødvergerett er klar, men blir du angrepet av en terroristgruppe som Hamas kan du etter folkeretten ikke svare med et angrep som straffer hele befolkningen. Av 150 drepte i Gaza skal 100 være kvinner og barn. Det forteller hvor helt ute av proporsjon Israels respons er, og det er veldig skuffende å være vitne til verdenssamfunnets tafatte reaksjon.
  • Dette er Rwanda og Kongo om igjen. Verdens ledere lirer av seg litt uforpliktende fordømmelsesretorikk og snur ryggen til. Det er tragisk, sier Lund.
REUTERS/SUHAIB SALEM