Bush har invitert EU og 16 av verdens største klimasynder-nasjoner til den amerikanske hovedstaden for å drøfte langsiktige målsettinger og tiltak mot den globale oppvarmingen.

De pågående samtalene i Washington blir av en rekke diplomater omtalt som et amerikansk forsøk på å sabotere FNs klimaprosess, der neste milepæl er verdenstoppmøtet på Bali i desember.

Blant landene som deltar på Washington-møtet er foruten USA og EU-landene, også Australia, Brasil, Canada, Japan, India og Russland.

Overfor den britiske avisen The Guardian uttaler flere europeiske diplomater at president Bush med sitt initiativ forsøker å tilrive seg dagsorden i det internasjonale klimadiplomatiet.

DEN BRITISKE REGJERINGEN deler den dype skepsisen til president Bush' motiver. Statsminister Gordon Brown sender et tydelig signal til Det hvite hus når han velger «bare» å sende en statssekretær til møtet. Bush hadde utvilsomt håpet på en tungvekter fra regjeringskabinettet i London.

Den tyske miljøvernministeren Sigmar Gabriel har også dempet forventningene til møtet.

— Det er ingen grunn til å forvente konkrete resultater fra Washington-møtet, sier han.

EN AV UTSENDINGENE på møtet sier til The Guardian at Bush ønsker å underminere klimaforhandlingene i FN, en organisasjon presidenten heller aldri har hatt særlig til overs for. Utslippsverstingen USA har i Bush' presidenttid motsatt seg alle krav og forslag om bindende klimaforpliktelser.

Selv hevder Bush-administrasjonen at Washington-møtet ikke konkurrerer med FN-forhandlingene om en ny internasjonal klimaavtale. Presidenten møtes imidlertid med mistenksomhet og dyp skepsis, ikke minst som følge av hans frynsete miljøpolitiske rulleblad.

DET ER TOPPMØTET på den indonesiske feriebyen Bali som etter planen skal innlede FN-forhandlingene om en ny internasjonal avtale med forpliktende målsettinger for alle land.

Bush-administrasjonen mener at klimatrusselen best kan bekjempes ved ny teknologi og frivillige målsettinger. Den linjen har lederen for FNs klimakonvensjon, Yvo de Boer, liten tro på:

— Vi vet at frivillige mål om klimakutt er omtrent like effektive som frivillige fartsgrenser på veiene.