Påtalemyndigheten vil se nærmere på saken. Nikitins advokat sier at det kan hende at påtalemyndigheten kan komme til å trekke tilbake sin anke av dommen fra byretten i St. Petersburg for tre måneder siden, der Nikitin ble frifunnet for å ha røpet statshemmeligheter.

Russisk høyesterett skulle ha startet behandlingen av ankesaken i dag.

NTB