Italiensk høyesterett opprettholdt dommen fra de to tidligere rettssakene i Palermo, der 85-åringen ble frifunnet for tilknytning til organisert kriminalitet mens han var statsminister.

Fredagens avgjørelse betyr at anklagene er endelig avvist.