Nordmennene tar det som haster mest — mye vil handle om å fjerne armer og bein.

— Mange er døde av skader de fikk i jordskjelvet, og mange vil dessverre dø. Vi får trøste oss med at vi er i gang og gjør så godt vi kan, sier Trygve Søvik, til daglig ortopedisk kirurg ved Universitetssykehuset i Stavanger.

Spørsmål og svar om Haiti

Crush-syndromet er en gjenganger i jordskjelvulykker. Kraftige klemskader fører til for lite blodgjennomstrømming og oksygenmangel til musklene. Musklene dør og cellemembranet lekker stoffer ut i blodbanen, blant annet myoglobin. Nyrene klarer ikke å håndtere dette og det oppstår en dødelig nyresvikt.

Det er arbeid for lange tider her. Jeg har bestilt hjemreisebillett til 25. februar - men det har jeg ikke fortalt dem hjemme ennå! Trygve Søvik

Det er viktig at pasienten får behandling før fjerning av objektet som klemmer.

Arbeid for lang tid

Når køen av amputasjoner begynner å gi seg, vil operasjonsstuen på feltsykehuset dreie mot behandling av store infiserte sår som kan være livstruende.

Trygve Søvik har bistått ved det amerikanske feltsykehuset mens han har ventet på at det norske skulle bli operativt. Nå er han kirurg på fulltid ved feltsykehuset til Norges Røde Kors, som er mer avansert enn amerikanernes.

— Hvor lenge skal du holde på?

— Det er arbeid for lange tider her. Jeg har bestilt hjemreisebillett til 25. februar - men det har jeg ikke fortalt dem hjemme ennå!

Sykehuset blir på Haiti

Børge Brende, generalsekretær i Norges Røde Kors, var glad og lettet over at feltsykehuset tok imot de første pasientene i går. Til tross for forsinkelser, er dette blant de første mobile sykehusene som setter i gang på Haiti. Det er allerede besluttet at sykehuset ikke skal tilbake til Norge, men bli værende på Haiti.

Så langt har det kommet inn vel 20 millioner til Norges Røde Kors innsamling for det katastroferammede Haiti. Brende ønsker at Røde Kors skal ha en oppfølging av de mange pasientene som den neste tiden må amputere lemmer.