NTB-Reuters

Amnestys talsmann Lars Olsson understreker at Australia bryter FNs flyktningkonvensjon fra 1951, når landet nekter "Tampa" å komme inn til havn med de mange flyktningene om bord.

— Det er klart at Australia har ansvar for å la disse flyktningene komme i land og å la dem søke om asyl i Australia, sier Olsson.

— Det er også horribelt at alle disse menneskene blir brukt som politiske sjakkbrikker i en så alvorlig situasjon, understreker talsmannen for menneskerettighetsorganisasjonen.

Han understreker at Australia har undertegnet flyktningkonvensjonen og dermed påtatt seg visse forpliktelser. ýNå viser landets myndigheter gjennom sine handlinger at de ikke vil respektere selve ånden i konvensjonen, sier Olsson