Kravet kommer i kjølvannet av en artikkel i den britiske avisen The Times der det hevdes at minst 20.000 sivile ble drept i krigens siste uker fram til 17. mai.

Artikkelen baserer seg på en konfidensiell FN-rapport. I rapporten får bombardementet fra den srilankiske regjeringshæren skylden for de sivile tapene.

— Artikkelen i The Times understreker behovet for en gransking, og FN burde gjøre alt for å finne ut sannheten om blodbadet på Sri Lanka, sier Amnestys Asia-direktør Sam Zarifi.

Den srilankiske regjeringen har nektet FNs menneskerettighetsråd innreise til de nordøstlige delene av øystaten der kampene har pågått. Menneskerettighetsrådet ønsket å samle informasjon om påståtte krigsforbrytelser.

Regjeringen nekter også for at de sivile tapene er på nivå med det som kommer fram i The Times.