To ansatte fikk lettere skader i eksplosjonene ved Terra Nitrogens fabrikk i Billingham, som kunne høres over et stort område.

– Den første eksplosjonen blåste nesten bilen min av veien, forteller Peter Honeyman som passerte fabrikken da den gikk i lufta.

– Jeg stanset og hørte to nye eksplosjoner, forteller 28-åringen til BBC.

Store brannmannskaper kom raskt til stedet, og fikk i løpet av et par timer kontroll over brannen eksplosjonene utløste.

Det ble ikke satt i verk evakuering av lokalbefolkningen i området, og utslippene fra fabrikken skal ikke ha vært helseskadelige.

Årsaken til eksplosjonene ved ammoniakkfabrikken er ikke kjent.