Amerikanerne vil redusere sin del av fredsstyrken der med om lag en firedel.