Dette tilsvarer 15 prosent av arbeidsstokken, viser en undersøkelse utført ved Universitetet i Buffalo.

Forskerne skiller ikke mellom dem som stiller bakfulle på jobb, som drikker før de går på jobb eller som drikker i arbeidstida.

Unge og enslige menn stiller oftest beruset på jobb, og problemet er størst blant ledere, selgere, catering-ansatte og bygningsarbeidere.

— Alkoholmisbruk blant ansatte er en viktig sosialpolitisk sak, som kan bidra til å undergrave produktiviteten og sikkerheten på arbeidsplassen, sier dr. Michael Frone som har ledet undersøkelsen.

10,8 prosent av de spurte i undersøkelsen innrømmer at de enten drikker på jobb, før de går på jobb eller stiller opp med bakrus, men hevder at dette skjer sjeldnere enn én gang i måneden.

2,9 prosent innrømmer at det skjer månedlig, mens 1,65 prosent sier at det skjer hver eneste uke.

HAR SLUTTET: President Bush har sluttet, men 19 millioner amerikanere drikker fortsatt på jobb.
REUTERS