Den tidligere ustraffede tenåringen har vedgått at han i fjor skjøt og drepte engelsklæreren sin Barry Grunow (35) med en pistol han fant i en kakeboks hos bestefaren. Pistolen skal ifølge Brazil ha gått av ved et uhell.

Ifølge forsvareren står resultatet av straffeutmålingen som finner sted 19. juni helt åpent. Dommeren kan vise en stor grad av skjønn når gjerningsmannen er såpass ung. Selv om den nedre strafferammen for forsettlig drap er 25 år, mener forsvareren at straffen kan bli hva som helst fra null til livstid.

NTB-REUTERS