Tre andre amerikanske soldater ble frifunnet på grunn av mangel på bevis.

Livsvarig fengsel i Filippinene utgjør 40 års fengsel. Den amerikanske korporalen er også dømt til å betale den 22-årige kvinnen om lag 12.000 kroner i erstatning.

Over 500 demonstranter hadde samlet seg utenfor rettslokalet i Manila i forbindelse med domsavsigelsen mandag. Flere bar plakater med krav om at de amerikanske soldatene måtte dømmes. Om lag 200 politimenn holdt vakt ved bygningen.