Kunngjøringen kom totalt overraskende. Det er uhyre sjelden at Federal Reserve endrer renten utenfor møtene i Federal Open Comittee.

Det er to år siden sentralbanken satte ned renten. Sentralbanksjef Alan Greenspan har satt opp renta for å kjøle ned økonomien som har vært truet av overoppheting.

Bildet som har avtegnet seg ved årets slutt var det stikk motsatte: Faren for avmatning og en hard landing. Bjellesauen for den nye økonomien, Nasdaq-indeksen i New York, falt tirsdag over 7 prosent og forsterket en allerede negativ tendens.

Rentenedsettelsen ga øyeblikkelig utslag på New York-børsen. Nasdaq steg med over 11,8 prosentpoeng.NTB