Rettssaken mot Watada skulle innledes ved militærbasen Fort Lewis i delstaten Washington nordvest i USA mandag. Han risikerer opp til fire års fengsel for manglende oppmøte til oppdrag og for å ha vist oppførsel som er uverdig for en offiser.

– Jeg hadde aldri kunnet tenke meg at vår øverste leder ville misbruke tilliten vi viste ham. Da jeg leste om de bedragerske argumentene Bush-regjeringen brukte for å starte og videreføre denne krigen, ble jeg sjokkert, har Watada sagt offentlig.

«Misbrukt»

– Hvis presidenten kan misbruke min tillit, må jeg på min side se kritisk på det han ber meg gjøre, het det videre i denne uttalelsen. Ifølge tiltalen mot Watada var disse offentlige uttalelsene egnet til å svekke kampmoralen hos soldater som allerede var sendt til Irak.

– Han har forrådt medsoldater som nå gjør tjeneste i Irak, sa en talsmann for aktoratet, kaptein Dan Kuecker, på et forberedende møte i saken. Dommeren i saken, oberstløytnant John Head, har avvist påstander om at Watadas uttalelser er beskyttet av ytringsfriheten.

Menneskerettsorganisasjonen Amnesty International hevder at hvis Watada blir dømt og sendt i fengsel, må han betraktes som samvittighetsfange. Retten til å nekte militærtjeneste av samvittighetsgrunner er nedfelt i en rekke internasjonale avtaler, framholder Amnesty.

Rettsstridig?

Watadas forsvarer Eric Seitz mener spørsmålet om hvorvidt Irak-krigen er rettsstridig må tas opp som del av saken mot hans klient. Hærens egne regler fastslår at krig skal føres i henhold til FN-pakten, sier han.

Men domstolen har avvist dette argumentet, og mener det er Watadas opptreden og ikke USAs politikk som skal prøves for retten. Dermed kan ikke den tiltalte bygge sitt forsvar på at krigen er ulovlig, sier dommer Head.

For amerikanske antikrigsaktivister er Ehren Watada blitt en helt. De har opprettet en egen nettside, der Watada blant annet hylles av den sørafrikanske fredsprisvinneren, tidligere erkebiskop Desmond Tutu.

Løytnant Ehren Watada i USAs hær holder pressekonferanse om sin beslutning om å nekte å gjøre tjeneste i Irak. Watada sier han ikke kunne delta i en krig han mener er urettferdig, og anklager president George W. Bush og hans regjering for nærmest å ha lurt amerikanerne inn i krigen. Nå står han for krigsrett, tiltalt for ordrenekt og for opptreden som er en offiser uverdig.
ROBERT SORBO