– Nå bør regjeringen skrinlegge fremtidige klimaforhandlinger, mener stortingsrepresentant Øyvind Korsberg. Han er også av den oppfatning at hele FNs klimapanel bør legges ned.

Korsberg ser det som gledelig at myndighetene i USA ikke lar seg påvirke av klimahysterikerne i FNs klimapanel som ifølge ham nærmest spår jordens undergang på grunn av menneskeskapt CO2-utslipp.

— Det er en kjensgjerning at mange, og etter hvert flere og flere forskere trekker i tvil FNs klimapanels teori om menneskeskapte klimaendringer, sier Korsberg.

Han mener det har gått politisk prestisje i denne påstanden fordi FNs klimapanel har investert enorme summer i klimaforskningen.

– Nå som nye forskningsresultater er kommet fram, bør politikere og skremselsforskere innse at vi høyst sannsynlig har med naturens egne fenomener å gjøre, sier Korsberg.

Han støtter ikke politikerne som har pønsket ut at det skal innføres CO2-avgifter, kvoter og så videre, noe han mener gjør CO2 til en handelsvare og rammer land som produserer og selger olje.