Tidligere marinekaptein og militærtalsmann i den amerikanske marinen, John Rushing (33), forlater det amerikanske militæret til fordel for den arabiske satellittkanalen Al-Jazeera. Han skal jobbe ved Washington-kontoret til tv-stasjonens engelskspråklige utgave, Al-Jazeera International. Kanalen starter sendingene i begynnelsen av 2006.

Rushing jobbet tidligere ved det amerikanske militærets mediesenter i Doha i Qatar, der Al-Jazeera har sitt hovedkontor.

– Under Irak-krigen var jeg vitne til at amerikanske medier ble brukt av USAs regjering. Jeg er stolt over å nå være del av en mediebedrift som tror på styrken til en sannhet som ikke er produsert av medierådgivere som fordreier virkeligheten, sier Rushing i en kunngjøring.

Det er ennå ikke klart hva slags rolle Rushing skal ha i den nye kanalen.