I et konfidensielt notat som avisene Washington Post og New York Times refererer fra, sier McChrystal at hele oppdraget risikerer å ende med nederlag.

«Om ikke initiativet gjenvinnes og opprørernes fremgang stanses på mellomlang sikt (12 måneder), risikerer vi et resultat der det ikke lenger er mulig å overvinne fienden,» skriver McChrystal i notatet til forsvarsminister Robert Gates.

Uten at det tilføres flere styrker, er det risiko for at konflikten blir lengre, at det blir flere ofre, at kostnadene blir høyere, og at det til slutt oppstår et kritisk tap av politisk støtte, skriver han.

«Hvilket som helst av disse risikoene kan trolig føre til at oppdraget ender med nederlag,»skriver han.