Opplysningene om kollisjonen bekreftes av både japanske og amerikanske talsmenn.

– Vi har hatt en hendelse mellom en av våre ubåter og et japansk skip, bekrefter kommandør Kevin Aandahl i USAs Fifth Fleet som er stasjonert i Bahrain.

Ikke personskader

– Det er ikke meldt om personskader, sier en talsmann for den amerikanske marinen i Washington.

Ifølge talsmannen fant kollisjonen sted sent mandag kveld, og ingen av de to fartøyene skal ha meldt om større skader etter sammenstøtet.

– Kollisjonen skjedde sør for Hormuz-stredet, sier Pentagon-talsmannen Todd Vician.

Ingen utslipp

Det japanske tankskipet som var innblandet i kollisjonen heter «Mogamigawa» og tilhører Kawasaki Kisen-rederiet.

En talsmann for rederiet sier at det ikke er meldt om oljeutslipp fra tankskipet, som har et mannskap på 24. Mannskapet er fra Japan og Filippinene.

Det japanske transportdepartementet opplyser at skipet kunne fortsette for egen maskin.

Strategisk viktig

Det trange Hormuz-stredet forbinder Persiabukta med Arabiahavet og er utskipingskanal for rundt 20 prosent av verdens olje.

En ulykke som påvirker skipstrafikken i Hormuz-stredet vil derfor kunne få store konsekvenser for oljeprisen.

I februar 2001 kolliderte en amerikansk ubåt med et japansk fiskefartøy utenfor kysten av Hawaii.

Det japanske mannskapet på ni omkom i kollisjonen, og den amerikanske marinens høstet skarp kritikk etter å ha nølt med å beklage hendelsen overfor ofrenes familie.